Ra mắt website Diễn đàn công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVN

Ban Kinh doanh EVN vừa ra mắt và đưa vào vận hành website Diễn đàn công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Website được vận hành với mục đích tạo nơi giao lưu, trao đổi về chuyên môn cho các CBCNV làm công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng ở các cấp trong toàn Tập đoàn, từ đó giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phục vụ khách hàng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Giao diện Diễn đàn công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVN. (Ảnh chụp màn hình)

Do tính chất nội bộ trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, nên website chỉ có thể truy cập từ các máy tính có kết nối mạng WAN EVN, tại địa chỉ: http://10.0.0.204:8668/

Với giao diện mở của một diễn đàn, các CBCNV có thể tự lập account (tài khoản) và đăng nhập. Tại đây, các thành viên có thể sử dụng Kho dữ liệu trực tuyến gồm: Quy trình kinh doanh điện năng, quy trình giao dịch khách hàng, quy trình cấp điện, quy trình ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện…

Bên cạnh đó, các CBCNV làm công tác kinh doanh tại các Điện lực có thể trực tiếp gửi những thắc mắc, vướng mắc, cũng như những tình huống phát sinh trong thực tế công việc lên Diễn đàn để các đồng nghiệp cùng trao đổi, tháo gỡ, rút kinh nghiệm.

Không chỉ ghi nhận những tiếng nói từ cơ sở, Diễn đàn công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng cũng là nơi Ban Kinh doanh Tập đoàn trực tiếp tương tác tới đội ngũ CBCNV tại các Điện lực/Công ty điện lực, kịp thời những hướng dẫn cụ thể, đảm bảo mọi chỉ đạo của Tập đoàn về kinh doanh, dịch vụ khách hàng được thực hiện đúng và thống nhất tại các đơn vị thành viên, từ đó, nâng cao chất lượng các dịch vụ điện năng.