PC Bình Thuận: Ngày hội hiến máu tình nguyện 2018

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã phối hợp với Bệnh viện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 với gần 150 đoàn viên công đoàn tham gia.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, PC Bình Thuận luôn xác định việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đối với cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đơn vị cũng nâng cao nhận thức của CBCNV và đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, tuyên truyền vận động tham gia hiến máu tình nguyện, sẻ chia giọt máu nghĩa tình góp phần đem lại sự sống cho người bệnh.

Trong Ngày hội hiến máu tình nguyện đã có gần 150 đơn vị máu được hiến tặng và sẽ được chuyển đến bệnh viện tỉnh phục vụ nhu cầu truyền máu cho các bệnh nhân.

Đây chính là món quà ý nghĩa mà tập thể CBCNV Công ty mang đến cho cộng đồng - "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".


  • 04/05/2018 10:44
  • Hưng Việt