Loại hình đào tạo cố vấn sẽ tiếp tục được áp dụng trong EVN

Ngày 2/4, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình đào tạo cố vấn. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì Hội thảo.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Chương trình đào tạo cố vấn nằm trong Chương trình đào tạo lãnh đạo nữ, được EVN triển khai từ năm 2017. Đây là loại hình đào tạo mà trong đó người cố vấn (NCV) là người có nhiều kinh nghiệm sẽ bổ trợ, kèm cặp, chia sẻ, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn hoặc năng lực lãnh đạo/quản lý cho người được cố vấn (NĐCV). 

Chương trình được thực hiện với mục tiêu bổ sung những kỹ năng cần thiết để phát huy tiềm năng, năng lực quản lý trong tương lai của các cán bộ nữ, tiến tới mục tiêu tăng số lượng lãnh đạo nữ trong EVN.

Từ hiệu quả của Chương trình này, đồng thời, nhận thấy loại hình đào tạo cố vấn đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước áp dụng rộng rãi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang xem xét giải pháp, cách thức để triển khai áp dụng loại hình đào tạo cố vấn đối với các chương trình đào tạo khác của Tập đoàn như đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo kỹ sư mới tuyển dụng, đào tạo trưởng ca vận hành, đào tạo chuyên gia,...

Với mục tiêu đó, các đại biểu tham gia Hội thảo đã đóng góp ý kiến xung quanh những thuận lợi, khó khăn khi triển khai loại hình đào tạo cố vấn tại đơn vị mình.

Nhiều ý kiến được đánh giá cao, bởi chính các đại biểu đã tham gia trong Chương trình đào tạo lãnh đạo nữ ở cả hai vai trò người cố vấn và người được cố vấn. 

Tại Hội thảo, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục tiến hành và phát triển Chương trình đào tạo cố vấn đối với các cán bộ nữ đã tham gia Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo nữ. Trong đó, mỗi tổng công ty ít nhất phát triển được 10 đến 15 cặp người cố vấn - người được cố vấn, các đơn vị trực thuộc phát triển từ 2 đến 3 cặp người cố vấn - người được cố vấn.

Thời gian tới, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN sẽ phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm về đào tạo cố vấn tích hợp trong hệ thống HRMS, đồng thời xây dựng các cơ chế hoạt động đối với người cố vấn, người được cố vấn, người điều phối theo từng chương trình đào tạo khác nhau.


  • 04/04/2019 04:22
  • Nguồn: evn.com.vn
  • 869