“Hai giỏi” là mục tiêu phấn đấu của phụ nữ EVN

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ là danh hiệu trong phong trào thi đua mà còn thể hiện trách nhiệm, vai trò và sự đóng góp của phụ nữ EVN trong thời đại mới.

Hiệu quả phong trào thi đua

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là sự tiếp nối từ phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 1989. Qua hơn 30 năm, phong trào thực sự đã trở thành người bạn đồng hành, là mục tiêu mà nữ công nhân, viên chức, lao động hướng tới. 

Bà Nguyễn Thị Chiến - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vận dụng một cách sáng tạo vào việc chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn nữ CNVCLĐ thực hiện, phù hợp với đặc thù và thực tiễn ở các cấp công đoàn trong Tập đoàn. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của các cấp công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ Tập đoàn có sức khỏe, có trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có tình yêu ngành, yêu nghề, đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời góp phần nâng cao giá trị vật chất, tinh thần và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

Công tác vận động nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công đoàn. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động bình đẳng giới, tạo môi trường làm việc văn hóa, khuyến khích tinh thần lao động nhiệt tình, hăng say, sáng tạo để chị em có cơ hội phát huy năng lực cống hiến sức lực và trí tuệ ngày càng nhiều hơn cho đơn vị và gia đình, xã hội.  

Giai đoạn 2015 – 2020, có 114 nữ CNVCLĐ tiêu biểu được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương, khen thưởng

Đóng góp lớn của các “bóng hồng”

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cho biết, với những thành tích của tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua của nữ CNVCLĐ EVN, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai giỏi”, chị em phụ nữ đã góp phần rất lớn trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng EVN ngày càng phát triển bền vững. 

Trên 2 vạn nữ CNVCLĐ (trong tổng số hơn 10 vạn CBCNV toàn Tập đoàn) làm việc ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của EVN, dù ở vị trí công việc nào, nữ CNVCLĐ cũng không quản khó khăn, nỗ lực vươn lên, đôi khi phải hi sinh hạnh phúc của riêng mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn. Rời công việc trở về với gia đình, các chị lại là những “nữ tướng” tại gia, tảo tần sớm hôm, chăm lo quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thành đạt, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, nêu cao vai trò người vợ, người mẹ, người dâu con trong gia đình. Phụ nữ EVN  luôn khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, tại cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” được EVN phát động, đã có trên 100 giải pháp, sáng kiến của chị em được công nhận và áp dụng vào sản xuất tại các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất trong lao động, khẳng định sự sáng tạo của nữ CNVCLĐ EVN. 

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN cho biết, xác định rõ vai trò, khả năng của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp phát triển bền vững của EVN, nhiều năm qua Tập đoàn và Công đoàn các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Trong thời gian tới, EVN đặt mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao, giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo cung ứng đủ điện. Tập đoàn cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải đảm bảo điện trong bối cảnh công suất nguồn dự phòng không còn, nguy cơ thiếu điện hiện hữu; đồng thời phải vận hành thị trường điện bán lẻ cạnh tranh... Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn, nữ CNVCLĐ EVN sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đồng thời sẵn sàng nắm bắt, ứng dụng KHCN, đặc biệt là các ứng dụng CMCN 4.0 vào sản xuất, góp phần cùng Tập đoàn vượt qua các khó khăn, phát triển bền vững. 

Kết quả thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 trong toàn Tập đoàn:

- Hàng năm có trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trên 80% chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Trên 10.000 lượt chị em đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 4.000 chị được khen cấp Tập đoàn, bằng  khen cấp Bộ, 1.020 lượt chị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính  phủ và 350 lượt chị được tặng Huân chương Lao động.   
- 114 nữ CNVCLĐ tiêu biểu và 16 đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương.


  • 17/08/2020 11:03
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 854