EVNSPC tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Ngày 24/7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020, với sự tham gia của 215 đại biểu, đại diện cho hơn 21.000 người lao động (NLĐ) trong toàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận, góp ý Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty, Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Tổng công ty trong thời gian qua; đồng thời đóng góp xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và các quy định, quy chế… cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC khẳng định, với sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, EVNSPC đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Lãnh đạo và Công đoàn EVNSPC luôn quan tâm để đảm bảo các quyền lợi tối đa cho NLĐ; thực hiện cam kết giữa NLĐ và người quản lý lao động; đề cao vai trò và khẳng định giá trị quý giá của người lao động đối với sự phát triển của EVNSPC.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức và Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái ký Thỏa ước lao động tập thể.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV EVNSPC trong thời gian qua, ông Đỗ Đức Hùng - Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV EVNSPC trong thời gian qua; đồng thời kỳ vọng tập thể lãnh đạo và CBCNV EVNSPC cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết giữa các đơn vị và người lao động đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 gồm 7 thành viên và nhất trí thông qua, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.


  • 24/07/2020 04:38
  • Đình Hoàng