Xin chuyên gia cho biết những quy định cần lưu ý nếu không muốn làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên?

Xem chi tiết...
Phạm Bá Quang
22/11/2022

Xin chuyên gia cho biết việc thay đổi văn hóa thay đổi văn hóa doanh nghiệp để phù hợp, thích ứng với cuộc CMCN 4.0 cần lưu ý những vấn đề nào?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
14/11/2022

Xin chuyên gia cho biết một vài bí quyết để quản lý nhân viên hiệu quả?

Xem chi tiết...
Đinh Thanh Hoa
04/11/2022

Thuật ngữ “chuyển đổi số trong quản trị nhân sự” ngày nay được nhắc tới rất nhiều. Vậy xin chuyên gia cho biết chuyển đổi số trong quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gì?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
19/10/2022

Thuật ngữ “chuyển đổi số trong quản trị nhân sự” ngày nay được nhắc tới rất nhiều. Vậy xin chuyên gia cho biết chuyển đổi số trong quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gì?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
19/10/2022

Xin chuyên gia cho biết một số bí quyết để quản trị tốt áp lực trong công việc?

Xem chi tiết...
Nguyễn Minh Hà
11/10/2022

Xin chuyên gia cho biết quá trình chuyển đổi số của mỗi doanh nghiệp sẽ tác động lên các yếu tố cấu thành nên văn hóa của doanh nghiệp đó như thế nào?

Xem chi tiết...
Nguyễn Quỳnh Hương
06/10/2022

Xin chuyên gia cho biết những lý do khiến nhân viên làm việc ngoài giờ và những điều nhà quản lý có thể giúp?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
21/09/2022

Xin chuyên gia cho biết là sếp, tôi nên làm gì khi cấp dưới có biểu hiện thiếu gắn kết đối với tập thể, thờ ơ với các hoạt động chung và các sự kiện nội bộ?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
14/09/2022

Xin chuyên gia cho biết,làm cách nào để nhân viên tích cực chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau, tạo nên văn hóa học tập trong doanh nghiệp và tính kế thừa trong đội ngũ nhân sự?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hồng Hưởng
08/09/2022

Làm thế nào để tạo môi trường khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên, qua đó có thể lựa chọn, hiện thực hóa những ý tưởng khả thi nhất?

Xem chi tiết...
Nguyễn Đà Cát Lý
05/09/2022

Đâu là những kỹ năng quản lý bản thân then chốt giúp chúng ta chinh phục quả ngọt trong sự nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất, thưa chuyên gia?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
21/02/2022

Xin chuyên gia cho biết là sếp, tôi nên làm gì khi cấp dưới có biểu hiện thiếu gắn kết đối với tập thể, thờ ơ với các hoạt động chung và các sự kiện nội bộ?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
15/02/2022

Xin chuyên gia cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, để nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, doanh nghiệp cần phải lưu ý những yếu tố gì?

Xem chi tiết...
Tạ Thị Thu
07/02/2022

Nên ứng xử như thế nào để đồng nghiệp cảm nhận được mình tôn trọng họ thưa chuyên gia?

Xem chi tiết...
Phạm Minh Anh
20/01/2022

Xin chuyên gia cho biết là sếp, nên làm gì để hạn chế tình trạng nhân viên la cà trên mạng xã hội, internet... nhất là với các hoạt động ngoài công việc?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
12/01/2022

Xin chuyên gia cho biết lộ trình để xây dựng văn hoá số thành công trong doanh nghiệp hiện nay?

Xem chi tiết...
Nguyễn Minh Chiến
05/01/2022

Xin chuyên gia cho biết xu hướng quản trị nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0 ?

Xem chi tiết...
Dương Minh Phúc
20/12/2021

Xin chuyên gia cho biết những thói quen nào dễ trở thành rào cản cho quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp đó?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
13/12/2021

Xin chuyên gia cho biết một số bí quyết để phụ nữ có thể trở thành nhà lãnh đạo quyền lực?

Xem chi tiết...
Phạm Minh Hồng
06/12/2021