Nỗi niềm "hậu phương" thợ điện trực chiến mùa nắng nóng