Lãnh đạo Bộ, Ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm, động viên cán bộ, nhân viên người lao động EVN nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

Cập nhật ngày 08-02-2022

Nguồn: EVNEIC