Bàn giao 2 nhà tình nghĩa tại Quảng Trị

  • 05/06/2019

Ngày 3/6, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa do ngành Điện hỗ trợ xây dựng cho 2 hộ gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Chi tiết...


PC Quảng Trị trao tặng công trình điện mặt trời cho trung tâm nuôi trẻ mồ côi

  • 07/01/2019

Ngày 5/1, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã bàn giao công trình điện mặt trời cho Trung tâm Mái ấm tình hồng Thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Chi tiết...