Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động tại PC Hà Tĩnh

  • 16/06/2020

Ngày 12/6, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Võ Công Lý thuộc Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên PC Long An

  • 16/12/2019

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã tổ chức gắn biển nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thái Chiến (công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, PC Long An).

Chi tiết...