EVNSPC 'số hóa' hoạt động chăm sóc khách hàng

  • 17/11/2020

Trung tâm chăm sóc khách hàng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) đang triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ thông tin cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Chi tiết...