EVN thí điểm chương trình phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý

  • 24/03/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành công văn số 1477/EVN - TCNS về chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN. Trong đó, EVN sẽ xây dựng cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh...

Chi tiết...