Chuỗi hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho người dân khó khăn

  • 11/08/2022

Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) phối hợp Đoàn Thanh niên cụm sản xuất TP. HCM triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An).

Chi tiết...


Vĩnh Long: Tặng Bằng khen tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác an sinh xã hội

  • 30/11/2020

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã đóng góp an sinh xã hội tại tỉnh Vĩnh Long.

Chi tiết...