Từ “chú lính chì” đến điều độ viên giỏi EVN

  • 03/11/2022

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", sự hy sinh, nỗ lực bền bỉ, càng khó khăn quyết tâm càng lớn của Trần Văn Thảo, điều độ viên Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã đưa anh từ “chú lính chì” vững vàng trong đại dịch COVID-19, trở thành người điều độ viên giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

Chi tiết...