Việt Nam gia nhập nền tảng thông tin về di sản văn hoá châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam vừa trở thành một trong những quốc gia đầu tiên gia nhập nền tảng thông tin về di sản văn hoá châu Á-Thái Bình Dương - nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc tham gia nền tảng thông tin này sẽ góp phần quảng bá di sản của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nền tảng thông tin về di sản văn hoá châu Á - Thái Bình Dương (có tên gọi ichLinks) lưu trữ hơn 1.000 dữ liệu, nội dung và thông tin về di sản văn hóa phi vật thể của các nước thành viên trong khu vực, bao gồm cả hình ảnh, video, âm thanh, văn bản về các di sản, các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lý thông tin nâng cao.

Nền tảng này cũng cung cấp những dịch vụ liên quan và nội dung chuyên đề như du lịch, triển lãm, sách ảnh và sự kiện. 

Nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam -  Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại được UNESCO công nhận năm 2003 - Nguồn ảnh: https://toplist.vn/

Nhóm các nước đối tác tham gia đầu tiên bao gồm Malayasia, Mông Cổ, Việt Nam (với đại diện là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), Uzbekistan và Kazakhstan. Các tổ chức, quốc gia thành viên của IchLinks là những đại diện cốt lõi cho hoạt động và sự vận hành của nền tảng này.

Ông Bùi Hoài Sơn, đại diện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cho biết việc tham gia đóng góp cho dự án này sẽ góp phần quảng bá di sản của Việt Nam, đồng thời đem tới những lợi ích cho sự phát triển qua những mối quan hệ đối tác trong ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo. 

Được biết, tên gọi ichLinks (https://www.ichlinks.com) bắt nguồn từ sự kết hợp giữa “Intangible Cultural Heritage” (di sản văn hóa phi vật thể) và “Links” (kết nối, liên kết). Nền tảng này do Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương - ICHCAP (một tổ chức do UNESCO bảo trợ) quản lý.

ICHCAP đang tiếp tục kêu gọi sự tham gia của các quốc gia, tổ chức trong khu vực, đồng thời lên kế hoạch tổ chức một sự kiện trực tuyến dự kiến vào tháng 5 để đánh dấu sự ra đời của nền tảng ichLinks.

Đại diện tổ chức này kỳ vọng nền tảng ichLinks sẽ cung cấp những thông tin, nội dung quốc tế mới nhất, liên tục được cập nhật, mang lại những hiệu ứng tích cực cho thị trường liên quan, đồng thời giúp cho việc tổ chức các hoạt động và sự kiện trực tiếp về văn hóa, du lịch và sáng tạo có thể được diễn ra rộng rãi. 


  • 22/03/2021 02:24
  • Thanh Huyền
  • 731