Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý EVN đạt 13,07%

Đây là kết quả của việc thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lao động nữ trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2018, góp phần xây dựng nguồn nhân lực bình đẳng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững của EVN.

Hiệu quả từ Chương trình đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nữ

Nữ CNVC EVN đã khẳng định vai trò của mình, với trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao - Ảnh: Hoa Việt Cường.

Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Tập đoàn được đánh giá là hiệu quả, nhiều hoạt động, phong trào, chương trình hành động cụ thể, lồng ghép vào kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn và mỗi đơn vị. Trong đó, phải kể tới hiệu quả của Chương trình đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nữ nói chung và sự thành công của Chương trình Cố vấn nói riêng”.

Dưới sự hỗ trợ, tư vấn của Ngân hàng thế giới (WB), chương trình được thực hiện thí điểm năm 2017 và chính thức triển khai tại các Tổng công ty trực thuộc EVN năm 2018, nhằm trang bị bổ sung kiến thức, những kỹ năng cần thiết, phát huy tiềm năng và năng lực quản lý, lãnh đạo của cán bộ nữ. Trong đó, Chương trình Cố vấn (cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn cho cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch để hoàn thiện các kỹ năng về quản lý) giữ vai trò then chốt.

Năm 2018, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tổ chức 10 khóa thuộc chương trình đào tạo "Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ nữ". Trong đó, có 71/700 cán bộ nữ tham gia chương trình đào tạo cố vấn, hướng tới mục tiêu tăng số lượng lãnh đạo nữ trong EVN.

Bà Phùng Việt Hà – Phó trưởng Ban Kế hoạch, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, sau thời gian tham gia Chương trình Cố vấn chia sẻ: “Tham gia chương trình, bản thân tôi được Người cố vấn hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp, định vị được bản thân, có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân và hoàn thiện khả năng làm việc nhóm. Người cố vấn của tôi là một người đã trải qua nhiều vị trí công tác trong Tổng công ty, có kinh nghiệm trong cả công tác chuyên môn và quản lý, nên trong quá trình được cố vấn tôi thấy rất gần gũi, tin tưởng. Đó cũng là tiền đề thúc đẩy tôi phát triển bản thân nhiều hơn”.

Cũng từ hiệu quả của Chương trình và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong EVN, chỉ tính riêng trong năm 2018, số cán bộ nữ được bổ nhiệm từ cấp phòng, ban, phân xưởng, đội của các đơn vị cấp 3 trở lên là 1.675 người, chiếm tỷ lệ 13,07% tổng số cán bộ quản lý cùng cấp tương đương.

Tạo môi trường làm việc tốt cho lao động nữ

Tháng 4/2018, EVN đã phối hợp cùng Hiệp hội Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ và phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) tổ chức đào tạo chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu (EDGE). Trong đó, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCM) là đơn vị được EVN lựa chọn ngẫu nhiên triển khai thí điểm và đã đạt được chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu vào tháng 11/2018. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được trao chứng chỉ này.

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: “Kết quả này cho thấy EVN/EVNHCMC đã và đang tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, ban hành và thực hiện một cách hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới. Thành tích này từng bước khẳng định EVN có môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy tài năng, cống hiến, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần. Tôi hy vọng rằng các Tổng công ty khác thuộc Tập đoàn khi tham gia khảo sát đánh giá theo các chỉ số EDGE sẽ nhận được những kết quả tương tự”.

Với mục tiêu tỷ lệ cán bộ quản lý nữ đạt 13,5% trong năm nay, tiến tới đạt tỷ lệ 14,5% năm 2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thục hiện nhiều giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu trong Kế hoạch Hành động bình đẳng giới đã đề ra. Bên cạnh đó, bằng việc tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, học tập kinh nghiệm thành công quốc tế, đồng thời đề xuất lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các chính sách quản lý, phát triển nhân sự tại Tập đoàn, EVN sẽ tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội cho lao động nữ phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ trong công việc, đặc biệt là các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đáp ứng mục tiêu chiến lược của EVN.

Nguồn nhân lực nữ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

 • Tính đến 31/03/2019, tổng số lao động trong toàn Tập đoàn là 99.815 người, trong đó lao động nữ là 20.934 người, chiếm tỷ lệ 20,8%.
 • Về độ tuổi:
  • Dưới 30 tuổi: 2.618 người, chiếm 12,5%
  • Từ 31 - 39 tuổi: 10.476 người, chiếm 50,04%
  • Từ 40 - 50 tuổi: 6.065 người, chiếm 29%
  • Trên 50 tuổi: 1.770 người, chiếm 8,46%
 • Về trình độ đào tạo:
  • Trên Đại học: 836 người, chiếm 19,63%
  • Đại học: 11.650 người, chiếm 26,98%
  • Cao đẳng: 1.295 người, chiếm 20,51%
  • Trung cấp và công nhân: 6.201 người, chiếm 16,62%
  • Còn lại là trình độ khác.

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN năm 2018)