Tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, hạ du công trình Thủy điện Tuyên Quang

Công ty Thủy điện Tuyên Quang vừa phối hợp với UBND xã Sơn Phú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đà Vị (huyện Na Hang, tỉnh Quang) tổ chức tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, hạ du công trình Thủy điện Tuyên Quang và bảo vệ môi trường năm 2022.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang trao quà cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đà Vị

Mục tiêu của chương trình nhằm tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn nắm bắt được các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ thủy điện, thủy lợi.

Ngoài ra, đơn vị của tuyên truyền những lợi ích và vai trò của các công trình thủy điện, cùng với đó kêu gọi người dân tích cực bảo vệ môi trường, không lấn chiếm khu vực hành lang bảo vệ hồ chứa, hành động tích cực để ứng phó với tình hình xâm lấn lòng hồ và vùng bán ngập.

Công ty cũng mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, hành động ứng phó với tình hình xâm lấn lòng hồ và vùng bán ngập.

Cũng trong chương trình, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã trao 30 suất quà để trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống và làm việc trong khu vực bán ngập lòng hồ tại địa phương và 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đà Vị.

Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Công ty thủy điện Tuyên Quang nói riêng trong việc kết nối, đoàn kết chung sức bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, vùng hạ du các công trình thủy điện và bảo vệ môi trường.


  • 20/05/2022 06:00
  • Đinh Liên
  • 66