Tuần lễ hồng EVN lần thứ III

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ III sẽ diễn ra từ ngày 25 - 31/12/2017 tại 3 địa điểm chính: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng.

Tại TP.Hà Nội tổ chức tại trụ sở Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (các đơn vị tham gia hiến máu: Cơ quan Tập đoàn, các đơn vị trong tòa nhà EVN, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc), trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thuộc EVNHANOI), trụ sở Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thuộc EVNNPT trên địa bàn TP.Hà Nội).

Tại TP.HCM tổ chức tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM, các đơn vị tham gia hiến máu gồm Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các đơn vị thành viên khác thuộc EVN có trụ sở trên địa bàn TP.HCM.

Tại TP Đà Nẵng tổ chức tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung, các đơn vị tham gia hiến máu gồm Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị thành viên khác thuộc EVN có trụ sở trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Các đơn vị có trụ sở tại các tỉnh, thành phố khác ngoài các địa điểm ở trên có thể tự liên hệ với các cơ sở y tế và bệnh viện tại địa phương để tổ chức hiến máu nhân đạo.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị sử dụng chung biểu tượng logo, câu thông điệp chương trình, clip tuyên truyền và mẫu thiết kế nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ III để thống nhất trong truyền thông; tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung và kết quả thực hiện đợt hiến máu nhân đạo. Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng sẽ được đăng tải lên trang tin điện tử ww.evn.com.vn của Tập đoàn để các đơn vị sử dụng.

Đoàn thanh niên và công đoàn các đơn vị gửi email đề nghị CBCNV cùng thay hình đại diện (avatar của facebook cá nhân) 1 tuần trước ngày 25/12/2017, cùng chia sẻ clip tuyên truyền của chương trình trên mạng xã hội để tạo hiệu ứng truyền thông nhanh và hiệu quả cho chương trình.

Các đoàn viên thanh niên ghi lại hình ảnh đẹp, clip hay để tăng tải trên youtube, facebook nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.


  • 12/11/2017 11:09
  • Tùng Phương