Triển lãm và hội thảo “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), kỷ niệm 60 năm Nhà sàn Bác Hồ (5/1958 - 5/2018), vừa qua, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch đã tổ chức triển lãm và hội thảo khoa học với chủ đề "60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch".  

Triển lãm “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” gồm nhiều tư liệu ảnh, các trang bản thảo có bút tích.

Triển lãm “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” gồm 200 tư liệu ảnh, các trang bản thảo có bút tích với 3 phần nội dung chính:

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc.

Phần 2: Ngôi nhà sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội.

Phần 3: Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, còn diễn ra Hội thảo khoa học "60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch" nhằm nâng cao chất lượng trong công tác bảo tồn, truyên truyền phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, hồi tưởng, cung cấp, bổ sung tư liệu, câu chuyện kể về lịch sử nhà sàn; hoạt động của Bác từ tháng 5/1958 - 8/1968; tình cảm, sự quan tâm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ phục vụ, giúp việc Bác trong quá trình Bác ở và làm việc tại đây; quá trình bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị Di tích Nhà sàn sau ngày Bác đi xa.

Từ đó, Ban tổ chức tập hợp các tư liệu mới, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, phát huy ưu điểm trong công tác bảo quản, giữ gìn, phát huy giá trị nhà sàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan hiệu quả hơn.

Triển lãm và hội thảo “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” một lần nữa khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ của Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch - Di tích Quốc gia đặc biệt với những dấu mốc lịch sử trong suốt chặng đường 60 năm.