Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Khắc Sơn nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 4/10, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng theo Quyết định số 1399 - QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNGENCO 1.

Ông Nguyễn Khắc Sơn (thứ hai từ trái sang) tại buổi trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Khắc Sơn đã làm việc trong ngành Điện 36 năm, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và vận hành nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Phả Lại và hoạt động ngành Điện nói chung. Trong vai trò là Tổng giám đốc EVNGENCO 1, ông Nguyễn Khắc Sơn luôn chăm lo, nâng cao đời sống CBCNV và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty Phát điện 1. 

Tại buổi trao tặng, ông Phùng Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã nhấn mạnh: "Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thể hiện sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những người có công trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước XHCN, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đây không chỉ là vinh dự của mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng ủy".

Ông Nguyễn Khắc Sơn chia sẻ: “30 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, tôi luôn tâm niệm mình phải sống, làm việc và không ngừng rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 30 năm qua là khoảng thời gian tôi trưởng thành lên rất nhiều từ sự quan tâm, những sẻ chia của bạn bè, đồng chí và từ những trải nghiệm của cuộc sống...”. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn giữ gìn cốt cách, phẩm chất cách mạng của người Đảng viên Cộng sản, cố gắng phấn đấu rèn luyện không ngừng để xứng đáng với Huy hiệu cao quý mà Đảng đã trao tặng.