Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác Thi đua - Khen thưởng

Vừa qua, Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Giai đoạn 2012 - 2017, phong trào thi đua Lao động sáng tạo tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh, đã có 9.618 giải pháp/sáng kiến/đề tài được áp dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý, điều hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng 38,5% so với giai đoạn 2007 - 2012.

Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Công đoàn ĐLVN tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Nam 

Trong đó có 20 đề tài và 14 sáng kiến/giải pháp được công nhận cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 234 cá nhân được tặng bằng khen và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 18 cá nhân điển hình được tặng từ 02 Bằng Lao động sáng tạo trở lên. Tiêu biểu là các đơn vị: Tổng công ty Điện lực miền Nam có 109 Bằng Lao động sáng tạo (LĐST); Tổng công ty Điện lực miền Trung có 52 Bằng LĐST; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có 34 Bằng LĐST; Tổng công ty Phát điện 2 có 27 Bằng LĐST…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi một số vấn đề về thực trạng việc xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, việc thực hiện Quy chế khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong công tác hỗ trợ cho người lao động có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng và đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo…; đề xuất, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam các hình thức khuyến khích, động viên người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong thời gian tới.


  • 02/09/2017 08:00
  • Tin và ảnh: Lương Nguyễn
  • 1705