Tổng Giám đốc EVN đối thoại với các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V

Tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội Công Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra tại Hà Nội, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đã tham gia đối thoại trực tiếp với 250 đại biểu đại diện cho hơn 107.000 đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam về định hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới, cũng như các nội dung liên quan đến việc làm, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Tập đoàn.

Theo đó, các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu trao đổi tại buổi đối thoại xoay quanh các vấn đề đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động tại các công ty, đơn vị làm dịch vụ khi EVN tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt; phương án tháo gỡ tình trạng hạn chế tuyển dụng lao động thời gian qua trong bối cảnh sản lượng điện, hệ thống đường dây và trạm biến áp tăng trưởng nóng ở một số đơn vị; nguyện vọng về nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ làm việc tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như sân bãi luyện tập thể dục thể thao, phương tiện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ....

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đối thoại trực tiếp với 250 đại biểu tại Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tất cả các kiến nghị, thắc mắc của CBCNV đã được Tổng giám đốc Tập đoàn trả lời và giải thích thỏa đáng. Qua đó, người lao động đã cảm nhận được rõ nét những định hướng mà EVN cũng như Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn hướng tới, đó là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Xây dựng một tập thể lớn mạnh, đoàn kết, bền vững, đời sống của cán bộ công nhân viên, người lao động được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh việc giải đáp những ý kiến, thắc mắc trên, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An cũng biểu dương những thành tích xuất sắc, những nỗ lực của các cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong thời gian qua, đã đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam.

Theo Tổng giám đốc, công tác đối thoại cần được các đơn vị xây dựng thành quy chế và thực hiện hàng năm. Đây là kênh quan trọng để người quản lý và người lao động hiểu nhau hơn, từ đó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.