Tổ chức chào mừng 20/10: Cần tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tới các đơn vị trực thuộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) tại văn bản số 260/HD-CDĐVN ban hành ngày 5/9/2017.

Mục đích của các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nữ CNVC-LĐ đối với sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng thời, động viên nữ CNVC-LĐ EVN nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, đảm đang trong mọi lĩnh vực lao động sản xuất, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam, về nội dung, các đơn vị có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 87 năm qua; tiếp tục phổ biến trong nữ CNVC-LĐ về vai trò của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vai trò trong việc xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”….

Các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần được tổ chức tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Ảnh sưu tầm.

Bên cạnh đó, tuyên truyền hình ảnh nữ CNVC-LĐ giỏi chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hành vi ứng xử thân thiện, rèn luyện phẩm chất phụ nữ EVN “Trách nhiệm, trí tuệ, đảm đang, thanh lịch”; tuyên truyền về những cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu; tổ chức thăm hỏi nữ CNVC-LĐ và gia đình nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị và cộng đồng….

Về hình thức, các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện công tác, sản xuất của mỗi đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong hoạt động của các cấp công đoàn như tổ chức mít tinh, tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, tọa đàm, thi tìm hiểu Truyền thống EVN, thi Văn hóa EVN….

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu Công đoàn đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai thực hiện chương trình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp tại đơn vị.


  • 10/10/2017 03:14
  • M.Hạnh