Tham gia ủng hộ CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị liên tịch số 5059/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 19/8/2021 về việc ủng hộ CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các đơn vị thuộc EVN khu vực phía Nam đang nỗ lực để đảm bảo cấp điện phòng chống dịch COVID-19 - Nguồn ảnh: ĐVCC.

Cụ thể, trong thời gian từ cuối tháng 4/2021 tới nay đã xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng, số lượng ca nhiễm rất lớn, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiều CBCNV của EVN ở nhiều tỉnh, thành phố không ngại gian khó, vất vả, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện tại những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, nhiều cán bộ nhân viên phải xa gia đình dài ngày để trực vận hành tập trung, nhằm giữ an toàn cao nhất cho vận hành hệ thống điện.

Thực tế, một số CBCNV của các đơn vị thuộc EVN tại khu vực phía Nam đã bị lây nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 phải điều trị hoặc phải cách ly tập trung, thậm chí đã có người bị tử vong.

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi tất cả CBCNV của EVN tại các khu vực tại miền Bắc và miền Trung phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của EVN, “tương thân tương ái” đối với đồng nghiệp gặp khó khăn, hoạn nạn, ủng hộ một ngày tiền lương thu nhập của mình để chung tay hỗ trợ cho CBCNV của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu tập trung hỗ trợ các trường hợp bị nhiễm bệnh và các trường hợp bị tử vong.

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phân công kêu gọi và hỗ trợ như sau:

Các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận động, kêu gọi CBCNV ở các đơn vị thành viên của khu vực miền Bắc và miền Trung để hỗ trợ các đơn vị trực thuộc ở miền Nam. Giao Công đoàn các tổng công ty phát điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ các đơn vị thành viên ở miền Bắc và miền Trung để phân bổ hợp lý tới các đơn vị trực thuộc ở miền Nam.

Các tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, TP Hà Nội vận động, kêu gọi các CBCNV hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. Giao Công đoàn các Tổng Công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, TP Hà Nội làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị thành viên và chủ động phân bổ hợp lý tới Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các công ty con, công ty liên kết của EVN có trụ sở tại các khu vực miền Bắc và miền Trung vận động, kêu gọi các CBCNV ủng hộ các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các công ty con, công ty liên kết có trụ sở tại miền Nam, bao gồm: Nhà máy NĐ Vĩnh Tân 4, Công ty NĐ Thủ Đức, Công ty TĐ Trị An, Ban QLDA Điện 3, các Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2, 3, 4; Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam, bộ phận EVNICT tại phía Nam, bộ phận EVNPSC ở các NMĐ tại phía Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ của CBCNV các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các công ty con, công ty liên kết có trụ sở tại các khu vực miền Bắc và miền Trung để phân bổ hợp lý tới các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các công ty con, công ty liên kết có trụ sở tại miền Nam như nêu trên.

Chi tiết Chỉ thị liên tịch số 5059/CTLT-EVN-CĐĐVN tại đây.


  • 20/08/2021 08:09
  • Thanh Huyền
  • 418