Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia tại TP.HCM

Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện 220 kV-500 kV trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2027.

Tham dự Hội nghị, có Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM, đại diện các phòng, đơn vị liên quan thuộc Công an TP.HCM.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT; ông Võ Đình Thủy - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), đại diện các ban, đơn vị liên quan thuộc EVNNPT.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh và PTC4 ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2027

Tại hội nghị, 2 đơn vị đánh giá, trong giai đoạn 2017-2022, các bên đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn công trình lưới điện cao áp. Việc thực hiện được triển khai đồng bộ thông qua các phương án phối hợp, phương án phòng, chống khủng bố ký kết với cấp quận, huyện và các biên bản phối hợp, hợp đồng bảo vệ đường dây 500kV ở cấp phường, xã phù hợp với đặc điểm tình hình từng khu vực. Qua đó, 11 đường dây 500kV, 41 đường dây 220kV và 03 trạm biến áp 500kV, 06 trạm biến áp 220kV đi qua 12 quận, huyện, thành phố thuộc TP.HCM được đảm bảo an toàn, cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng 146,5 tỷ kWh và tăng theo từng năm.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, các bên luôn chủ động thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình quản lý lưới điện. 2 bên phối hợp công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, phòng cháy và chữa cháy; phối hợp tuần tra, kiểm tra, điều tra, xử lý 23 vụ việc, các điểm nóng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Công an TP.HCM khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc PTC4

Trong quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027 được Công an TP.HCM và Công ty Truyền tải điện 4 ký kết đã xác định rõ các nguyên tắc, nội dung, phương thức, biện pháp phối hợp để tăng cường trách nhiệm các bên, đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh chính trị, an ninh năng lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM. Quy chế phối hợp được ký kết lần này mang tầm chiến lược mới trong tình hình, điều kiện an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp mới cũng như pháp luật có nhiều quy định thay đổi so với giai đoạn trước. Giám đốc Công an TP.CHCM đã chỉ đạo các bên chủ động bắt tay phổ biến, cụ thể hóa bằng các kế hoạch để triển khai ngay các nội dung phối hợp, đảm bảo chế độ thông tin, tuần tra, kiểm tra, sơ tổng kết định kỳ, đột xuất, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng, - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, có hiệu quả Công an TP.HCM thời gian qua để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo truyền tải điện an toàn ổn định không chỉ cho TP.HCM mà còn các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam.

Công ty Truyền tải điện 4 khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng yêu cầu Công ty Truyền tải điện 4 chủ động tham mưu, đề xuất để đẩy mạnh công tác phối hợp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cơ quan, tổ chức, nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện cao áp, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Công an TP.HCM, giúp cho Công ty Truyền tải điện 4, EVNNPT hoàn thành tốt nhiệm vụ trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Công an TP.HCM khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc PTC4, Công ty Truyền tải điện 4 đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân của Công an TP.HCM trong việc thực hiện xuất sắc Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Trước đó, Công ty Truyền tải điện 4 đã được Bộ Công an khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.