Tài biến hóa

Kế toán trưởng kể với Giám đốc:

- Tối qua em được xem xiếc ảo thuật, tài quá! Ông ta có thể biến có thành không, biến không thành có!

- Cậu phải mời bằng được ông ấy về đây!

- Dạ, để làm gì ạ!

- Để thay thế vị trí kế toán trưởng của cậu!


  • 08/11/2017 03:55
  • Sưu tầm