PTC2 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV

184 CBCNV Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV.

CBCNV PTC2 hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vận động CBCNV tham gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV năm 2018, PTC2 đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Công ty.

Do đặc thù của PTC2 nên việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV được Công ty tổ chức tại các địa phương từ ngày 25 - 31/2/2018.

Điểm đầu tiên thực hiện là khu vực Đà Nẵng và bắc Quảng Nam. Ngày 25/12, đã có 35 CBCNV PTC2 thuộc khu vực này tham gia hiến máu tại Tổng công ty Điện lực miền Trung. Các điểm còn lại sẽ được các Truyền tải điện Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum phối hợp cùng các công ty Điện lực địa phương triển khai.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • 27/12/2018 01:49
  • Quang Thắng