PTC2 hỗ trợ CBCNV khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ủng hộ CBCNV của EVNNPT khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, toàn thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã quyên góp được 165 triệu đồng và chuyển về Công đoàn EVNNPT.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Ban Thường vụ Công đoàn PTC2 đã kêu gọi CBCNV phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của EVNNPT và PTC2 với tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng nghiệp khu vực miền Nam vượt qua khó khăn, hoạn nạn trên tinh thần trên tinh thần hưởng ứng thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5099/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 19/8/2021 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

CBCNV Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã quyên góp được 165 triệu đồng ủng hộ đồng nghiệp khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đây là chủ trương lớn của EVN và EVNNPT đã được PTC2 triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả. Những việc làm mang tính cộng đồng, truyền thống của CBCNV PTC2 đã góp phần mang hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa EVNNPT đến với những người đồng nghiệp đang gặp khó khăn bởi đại dịch.

Sự chung tay, đồng lòng của CBCNV PTC2 sẽ góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực và tạo ra thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ thiết thực tới các đồng nghiệp phía Nam.


  • 06/09/2021 02:10
  • Quang Thắng
  • 1076