PC Quảng Ngãi: Sáng kiến đến từ giải pháp không gian xanh

Sống xanh là một phong cách gần gũi với thiên nhiên, nó trở thành xu thế mới và không thể thiếu cho các văn phòng, tạo ra một không gian xanh cho môi trường.

Tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi), không gian xanh được xây dựng từ hoạt động mang tên giải pháp “Văn phòng xanh từ món quà sinh nhật”. Giải pháp này được triển khai áp dụng vào tháng 6/2018 và được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) năm 2019. Đến năm 2021, một giải pháp mới của PC Quảng Ngãi được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty có tên “Chương trình quản lý cây xanh”.

Đây thực sự là điểm nhấn và khẳng định cho phong trào xanh của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ngày càng phát huy mạnh mẽ. Xây dựng một môi trường xanh đã khó; việc nuôi dưỡng, bảo dưỡng một hệ thống cây xanh luôn tươi tốt và mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí lại càng khó hơn. Nhận thức được điều này, năm 2021 PC Quảng Ngãi đã phát huy và duy trì mô hình bằng cách xây dựng giải pháp “Chương trình quản lý cây xanh” (tạm gọi là Chương trình cây xanh) nhằm mục đích quản lý, chăm sóc và nhân giống các loài cây xanh hiện có tại Công ty.

Môi trường làm việc với không gian xanh mát tại PC Quảng Ngãi

Chương trình này được triển khai xây dựng và vận hành dưới dạng web kết hợp với chương trình Chat-eoffice để thực hiện chức năng cảnh báo, nhắc nhở đến người dùng. Vào quý III/2022, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã công nhận Chương trình cây xanh của PC Quảng Ngãi là giải pháp sáng kiến cấp Tổng công ty.

Bên cạnh việc quản lý và nhân rộng mô hình cây xanh thì việc chăm sóc, hồi phục các cây xanh đã yếu, mất sức do thiếu ánh sáng và môi trường bên ngoài là điều cần thiết. Công ty đã cụ thể hoá bằng cách tận dụng một khuôn viên nhỏ và bố trí cán bộ công nhân viên để thực hiện việc theo dõi định kỳ, chăm sóc nuôi dưỡng và bảo dưỡng cây xanh hằng ngày.

Link gốc


  • 06/09/2022 08:36
  • Nguồn: congthuong.vn
  • 88