PC Quảng Bình: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 80 triệu đồng

Hưởng ứng sự vận động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Bình, mới đây, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã ủng hộ Quỹ 80 triệu đồng.

Ông Thái Hồng Quân - Giám đốc PC Quảng Bình (ngoài cùng bên phải) đại diện Công ty trao ủng hộ số tiền 80 triệu đồng. Ảnh: PC Quảng Bình

Đây là số tiền do CBCNV của PC Quảng Bình ủng hộ một ngày lương, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với những người nghèo tại địa phương.

Việc triển khai các đợt quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét văn hóa đẹp của PC Quảng Bình. Năm 2017, PC Quảng Bình cũng đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện như: Thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn; thay hệ thống điện trong nhà miễn phí cho các hộ chính sách… trên địa bàn tỉnh.


  • 24/10/2018 06:42
  • Thùy Dương