PC Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo phường Thuận Phước

Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) quận Hải Châu, UBND phường Thuận Phước tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Phan Thị Thôi - hộ nghèo ở Tổ dân phố số 05, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sáng ngày 26/9.

Bà Thôi năm nay đã hơn 80 tuổi, chồng mất sớm, thuộc hộ nghèo nhóm 1 trên địa bàn phường, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Với 60 triệu đồng hỗ trợ từ PC Đà Nẵng và một phần từ Quỹ "Vì người nghèo" của UBMTTQVN phường Thuận Phước, gia đình bà Thôi có điều kiện để xây dựng lại ngôi nhà gần 30m2.

Được biết, đây là ngôi nhà thứ 3 được hoàn thành trong số 7 ngôi nhà tình nghĩa do CBCNV PC Đà Nẵng ủng hộ xây dựng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018. 

Chương trình hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động được Công ty Điện lực Đà Nẵng đặc biệt quan tâm thực hiện. Thông qua sự đóng góp của toàn thể CBCNV, trong suốt 3 năm qua Công ty đã hỗ trợ xây dựng được hơn 20 ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, để ngày càng có nhiều ngôi nhà mới, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các hộ nghèo.