PC Đà Nẵng “Vì người nghèo”

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) và Điện lực Thanh Khê đã trao tặng số tiền 80 triệu đồng cho Ban vận động của địa phương tại Hội nghị phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 do UBND quận Thanh Khê tổ chức.

Ông Đỗ Văn Cần - Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng trao số tiền ủng hộ 60 triệu đồng tới đại diện UBND quận Thanh Khê - Nguồn ảnh: EVNCPC

Tại buổi lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã đóng góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, PC Đà Nẵng trao tặng số tiền 60 triệu đồng, Điện lực Thanh Khê ủng hộ 20 triệu đồng cho UBND quận Thanh Khê.

Năm 2018, phát huy truyền thống tương thân tương ái, PC Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp vào các nguồn Quỹ xã hội, cùng thành phố hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Được biết, tổng số tiền mặt và đăng ký từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" quận Thanh Khê từ đầu năm 2018 đến nay là hơn 4,5 tỷ đồng, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an", toàn quận phấn đấu xóa 800 hộ nghèo, tập trung vận động Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn lực khác để hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 86 nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ các hộ nghèo khác về vốn, phương tiện sinh kế... 

Năm 2017, PC Đà Nẵng đã tích cực đóng góp ủng hộ cho các hoạt động xã hội như xây dựng 7 nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo" thành phố Đà Nẵng và quỹ tương trợ xã hội hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã hỗ trợ các huyện nghèo hơn 93 triệu đồng, ủng hộ 112,75 triệu đồng xây dựng nông thôn mới huyện Hoà Vang…


  • 12/05/2018 03:16
  • Vương Thủy