PC Đà Nẵng: 2 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Vừa qua, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO 2018. Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) có 2 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

Đó là: Công trình “Các giải pháp nâng cao hiệu quả mang tải MBA ngâm trong dầu” của thạc sĩ Lê Văn Phú (Phòng Kỹ thuật, PC Đà Nẵng) - đạt giải Ba; công trình “Công nghệ hóa công tác kiểm tra vận hành hệ thống điện trên smartphone” của thạc sĩ Trương Minh Tú (Điện lực Liên Chiểu) - đạt giải Khuyến khích.

Công trình “Các giải pháp nâng cao hiệu quả mang tải MBA ngâm trong dầu” nghiên cứu, phân tích việc vận hành MBA và lý giải các trường hợp sự cố MBA do quá tải xảy ra trên lưới điện PC Đà Nẵng, qua đó, đề ra các tiêu chuẩn vận hành MBA, các giải pháp nâng cao hiệu quả mang tải MBA, tiết kiệm chi phí mua sắm MBA mới. Công trình đã được áp dụng vào lưới điện PC Đà Nẵng từ quý 4 năm 2018.

Công trình “Công nghệ hóa công tác kiểm tra vận hành hệ thống điện trên smartphone” đưa ra giải pháp kiểm tra vận hành lưới điện trên smartphone thay cho việc ghi phiếu kiểm tra định kỳ trên giấy như hiện nay, tự động tổng hợp nhanh các tồn tại khiếm khuyết sau kiểm tra hiện trường nhằm theo dõi xử lý nhanh chóng những điểm mất an toàn có nguy cơ sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ứng dụng này cũng hỗ trợ tra cứu và xử lý những lỗi thường gặp khi vận hành thiết bị cho người công nhân vận hành ngoài hiện trường, giúp tiết kiệm nhân lực và rút ngắn thời gian xử lý khi có sự cố thiết bị xảy ra, giảm được chi phí nhân công và chi phí vận hành hàng năm, nâng cao năng suất lao động. Công trình đã được áp dụng vào quý 2 năm 2017 trên lưới điện do Điện lực Liên Chiểu quản lý.