PC Bắc Ninh tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật cho CBCNV

Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) vừa tổ chức lớp phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 120 CBCNV. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017.

Giảng viên của lớp học là Tiến sỹ Nguyễn Văn Điệp – Phó Giám đốc Học viện Tòa án và Nghiên cứu sinh Lê Thị Giang - Bộ môn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đối tượng tham gia tập huấn kiến thức là CBCNV làm các công việc về kinh doanh, quản lý hợp đồng, kiểm tra giám sát mua bán điện, kỹ thuật, an toàn, quản lý đầu tư, thanh tra bảo vệ pháp chế...

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật theo 6 chuyên đề: Khái quát chung về pháp luật trong lĩnh vực điện lực; một số vấn đề về tội phạm hình sự liên quan đến lĩnh vực điện lực; các luật liên quan đến hợp đồng mua bán điện; tư vấn giải quyết các vụ việc khi xảy ra mất an toàn cho con người, tài sản, cháy thiết bị điện; cách thức xử lý các vụ việc vi phạm hành lang lưới điện; tìm hiểu Bộ luật lao động và các vấn đề thực tiễn trong quản lý lao động và tiền lương.

Đây là những kiến thức pháp luật hữu ích liên quan trực tiếp tới công việc của các CBCNV. Qua khóa tập huấn này, CBCNV PC Bắc Ninh sẽ nâng cao hiểu biết, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống và công việc.