Năm 2018, EVNHANOI tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng Chiến lược phát triển trong thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0”, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2018 "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" của EVN.

Theo đó, EVNHANOI sẽ áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tổng công ty sẽ phát triển đội ngũ chuyên gia các lĩnh vực: Kỹ thuật, kinh doanh, đo lường, vận hành hệ thống điện đạt tầm khu vực (ASEAN 4); xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực, công cụ quản trị tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất.

Đồng thời, bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hiệu quả nhằm phát huy năng lực của cán bộ công nhân viên, đảm bảo công bằng trong trả lương, thưởng và lộ trình thăng tiến của người lao động.

Bênh cạnh đó, EVNHANOI sẽ đổi mới công tác đào tạo năm 2018 và các năm tiếp theo thông qua Đề tài xây dựng hệ thống xác định nhu cầu đào tạo trên cơ sở đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của CBCNV (TNA – Training Needs Analysis). 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI cho biết: EVNHANOI sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lộ trình tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến 2025, đảm bảo tinh gọn về bộ máy; hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức sản xuất và hoạt động điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.


  • 18/05/2018 10:08
  • Ngân Quyên
  • 1567