Kết quả chấm điểm kiểm tra chéo: Công đoàn EVNNPC đạt 99,75 điểm

Với kết quả này, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 Khối Công đoàn các tổng công ty Điện lực.

Công đoàn EVNNPC tặng quà ủng hộ Quỹ "Quà Trường Sa" tháng 5/2018. Ảnh: ĐVCC.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPC mở rộng vừa diễn ra tại Hà Nội đã công bố nhiều thành tích ấn tượng của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn EVNNPC năm 2018. 

Trong đó, năm vừa qua, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn tạo được sự đồng thuận và sức mạnh trong tổ chức các phong trào CNVC-LĐ; vận động người lao động vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công đoàn EVNNPC và các cấp Công đoàn trực thuộc cũng đã thể hiện vai trò tham gia với cấp ủy Đảng, chuyên môn về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống của người lao động. Các chương trình lớn của Tổng công ty đều có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Ủng hộ Quỹ Trường Sa; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; trợ cấp cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Với những thành quả đã đạt được, kết quả chấm điểm kiểm tra chéo giữa các đơn vị, Công đoàn Tổng công ty đạt 99,75 điểm, được Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 Khối Công đoàn các tổng công ty Điện lực.

Một số kết quả hoạt động của Công đoàn EVNNPC năm 2018:

- 441 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận;

- 02 đoàn viên được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh;

- Gần 27.000 CNVC-LĐ được khám sức khỏe định kỳ;

- Trợ cấp cho 477 CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: 1,892 tỷ đồng;

- Hỗ trợ các công ty điện lực lực khắc phục hậu quả bão lũ và sự cố cáp ngầm vượt biển: 500 triệu đồng;

- Ủng hộ Quỹ “Quà Trường Sa”: 500 triệu đồng...


  • 27/12/2018 05:55
  • M.Phương