Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 89 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển”

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề nghị các công đoàn trực thuộc giới thiệu, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 89 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ ngày 23/7/2018 trên cổng thông tin điện tử của Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến về quá trình 89 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, được phát động đến các đối tượng dự thi là các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (chưa là đoàn viên Công đoàn).

Giao diện của cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 89 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển” trên trang thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 23/7/2018 đến ngày 19/8/2018, được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ 23/7/2018 đến 05/08/2018 với nội dung tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành. Đợt 2 từ 06-19/08/2018 tìm hiểu về Chương trình phúc lợi đoàn viên (các thỏa thuận hợp tác, sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cung cấp cho đoàn viên của các đối tác đã ký cam kết với Tổng LĐLĐVN).

Cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thể truy cập trực tiếp trên máy tính, điện thoại di động kết nối internet để truy cập vào trang thông tin điện tử Công đoàn Điện lực Việt Nam tại địa chỉ: http://congdoandlvn.org.vn hoặc cổng thông tin điện tử của Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ  www.congdoan.vn sau đó kích hoạt vào biểu tượng “Cuộc thi trực tuyến” để tìm hiểu Thể lệ và tham gia cuộc thi.