Hội nghị Người lao động Trung tâm Thông tin Điện lực năm 2019

Chiều 29/5, Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 với sự tham dự của gần 40 CBCNV Trung tâm.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch 5 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chính sách đối với người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Bà Nghiêm Anh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, sự điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo, cùng với sự phối hợp hiệu quả của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, EVNEIC đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của EVN. Trung tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống CBCNV. 

Giám đốc EVNEIC Đinh Thị Bảo Ngọc (ngồi giữa) giải đáp các kiến nghị, đề xuất của người lao động tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, những ý kiến đóng góp từ các phòng, ban trực thuộc và người lao động đều được Ban lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn Trung tâm xem xét trả lời một cách thỏa đáng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện bầu 3 đại biểu đại diện tập thể người lao động EVNEIC tham gia Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Đinh Thị Bảo Ngọc - Giám đốc Trung tâm Thông tin Điện lực đề nghị CBCNV của Trung tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.