Hội nghị Đại biểu người lao động Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019

Chiều 16/5, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019. Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017-2018, ông Nguyễn Tiến Chương, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 cho biết, năm 2017 - 2018 là hai năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của EVNGENCO1, tuy nhiên, Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất điện, trong công tác đầu tư xây dựng, thu xếp vốn.

Nhận thức rõ những tồn tại, EVNGENCO1 đã có những chuyển biến tích cực như: Tái cấu trúc mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tập trung hơn; Thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các nhà máy; Tái cấu trúc các chỉ tiêu tài chính; Thực hiện giải pháp đốt than trộn đáp ứng nhu cầu sản xuất.

100% người lao động trong Tổng công ty được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương được đảm bảo, việc phân phối tiền lương được thực hiện theo quy chế đã ban hành, được kiểm tra, giám sát bởi Ban Thanh tra nhân dân và công bố công khai cho toàn thể người lao động. Đặc biệt, công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho người lao động được EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm. 

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, công đoàn EVNGENCO1 đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao trong năm 2018, đồng thời chăm lo, đảm bảo tốt chế độ cho người lao động. 

Từ những kết quả đã đạt được, ông Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh, Công đoàn EVNGENCO1 cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại các đơn vị, đặc biệt là công tác đối thoại định kỳ để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong quá trình tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn tại các Công ty. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong giai đoạn tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp...

12 CNVC-LĐ giỏi tiêu biểu của EVNGENCO1 được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, đề xuất đóng góp ý kiến sáng tạo đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chức năng tham mưu trong công tác, nhiệm vụ của người lao động; nâng cao thực hiện văn hóa an toàn trong các nhà máy phát điện thuộc Tổng công ty...

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020 và nhất trí thông qua, ký kết Thỏa ước lao động tập thể Tổng công ty năm 2019.

12 CNVC-LĐ giỏi tiêu biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị lần này. Đây là những nhân tố điển hình trong phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" giai đoạn 2017 - 2018, không chỉ có nhiều đóng góp trong quá trình lao động sản xuất mà còn phát huy tính sáng tạo trong từng vị trí công tác với những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi, góp phần nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và Tổng công ty nói chung.