"Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động"

Đó là chủ đề của Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng( PC Hải Phòng) ngày 10/4 vừa qua.

Lãnh đạo và nhân viên Công ty Điện lực Hải Phòng đọc lời tuyên thệ thực hiện 5 điều trong văn hóa lao động - Nguồn ảnh: PC Hải Phòng

Xây dựng văn hoá an toàn lao động là chương trình có quy mô lớn, được tổ chức và triển khai đồng bộ trong toàn PC Hải Phòng nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị.

Là một ngành kỹ thuật đặc thù và cũng là một trong những ngành nghề nặng nhọc, người lao động ngành Điện thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm như: Làm việc trên cao, ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện…Chính vì vậy, xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, những năm qua được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hải Phòng luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động. 

Theo đó, Công ty đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là cán bộ quản lý an toàn cấp cơ sở, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về An toàn - Vệ sinh lao động.

Chương trình hành động mang chủ đề “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, được PC Hải Phòng triển khai đồng bộ với 3 nhóm giải pháp xây dựng văn hóa an toàn lao động: Giải pháp trong công tác quản lý ATVSLĐ, giải pháp trong công tác huấn luyện và giải pháp trong công tác tuyên truyền.

Tại buổi lễ, cán bộ, nhân viên Công ty đã được quán triệt về mục đích, ý nghĩa và những việc làm cụ thể của chương trình hành động. Cũng tại Lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã tuyên thệ thực hiện 5 điều trong văn hóa lao động.


  • 13/04/2018 11:04
  • Vương Thủy