EVNSPC tổ chức khóa đào tạo Quản trị trải nghiệm khách hàng

Ngày 6/9/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã kết hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn trải nghiệm VPERIA tổ chức khóa đào tạo Quản trị trải nghiệm khách hàng cho 60 học viên.

Giảng viên viện dẫn trải nghiệm khách hàng của các doanh nghiệp tại lớp học.

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp các học viên tìm hiểu nền tảng và tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng, cách một doanh nghiệp tạo nên những trải nghiệm khách hàng hiệu quả.

Khóa đào tạo bao gồm những bài giảng về tổng quan, vai trò và tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng cũng như văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Khi hiểu đúng về trải nghiệm khách hàng, triển khai có chủ đích và xây dựng khung chiến lược tốt sẽ tạo nên sự khác biệt.

Bản đồ hành trình khách hàng cũng là một nội dung quan trọng trong khóa học, giúp học viên hiểu rõ và biết cách sử dụng công cụ bản đồ hành trình, từ đó thấu hiểu khách hàng và vai trò của bộ phận mình nhằm xây dựng trải nghiệm khách hàng hiệu quả.

Ngoài trao đổi về kiến thức, các học viên còn được tham gia thực hành nhóm, tìm hiểu thực tế ba cấp độ của trải nghiệm khách hàng tại EVNSPC, thuyết trình và thảo luận những nội dung liên quan đến thực tế công tác sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng của EVNSPC.