EVNNPC hỗ trợ 210 người lao động bị thiếu việc làm do COVID-19

Nhằm hỗ trợ người lao động đang làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đào tạo bị ảnh hưởng trực tiếp về việc làm và thu nhập do đại dịch COVID, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khẩn trương đưa ra giải pháp cụ thể giúp người lao động ổn định đời sống.  

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực là hai đơn vị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ cuối tháng 1 đến nay, các hoạt động đều phải tạm ngừng, dẫn đến người lao động bị thiếu việc làm trong bối cảnh chung của hoạt động du lịch, dịch vụ, giáo dục toàn cầu. Điều đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Mặc dù đây là hai đơn vị hạch toán độc lập, mọi chế độ về tiền lương và thu nhập không trong quỹ lương sản xuất kinh doanh điện, song với mục đích hỗ trợ thu nhập, ổn định đời sống và tinh thần cho người lao động, EVNNPC đã đảm bảo thực thi chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với người lao động trong nhóm này, đúng với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là "Không bỏ lại ai ở phía sau".

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã thống nhất trích từ Quỹ phúc lợi tập trung của Tổng công ty hỗ trợ 210 CNVC-LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 3,15 tỷ đồng. Theo đó, mỗi người được hưởng mức hỗ trợ trong 3 tháng, mỗi tháng 5 triệu đồng/người.


  • 15/04/2020 10:42
  •  Tố Vân
  • 652