EVNHCMC tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch, Tổng giám đốc với người lao động

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng giám đốc với cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được tổ chức mới đây. Hội nghị có sự tham gia của gần 1000 người lao động qua các điểm cầu truyền hình, đại diện cho hơn 7000 lao động toàn Tổng công ty.

Đại diện lãnh đạo EVNHCMC cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, EVNHCMC đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ và ổn định, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Thành phố.  

Đồng thời, Hội nghị cũng thông báo về những điểm mới, sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Tổng công ty vừa ban hành, trong đó, áp dụng chế độ nghỉ hưu cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; thông báo quy định chi hỗ trợ người lao động nghỉ việc sớm theo nguyện vọng trước tuổi nghỉ hưu, thông báo phương án kiện toàn tổ chức quản lý điều hành Tổng công ty...

Nhiều ý kiến của CBCNV trao đổi tại Hội nghị xoay quanh các vấn đề chế độ, chính sách, tâm tư, nguyện vọng của người lao động đã được trả lời rõ ràng, thấu đáo.

Ông Lê Văn Phước -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những thành tích xuất sắc, những nỗ lực của các cán bộ, đảng viên và người lao động trong thời gian qua, đã đồng hành cùng Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của EVNHCMC.

Cũng theo ông, công tác đối thoại cần được các đơn vị xây dựng thành quy chế và thực hiện hàng năm. Đây là kênh quan trọng để người quản lý và người lao động hiểu nhau hơn, để từ đó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. 


  • 25/09/2017 04:00
  • Thanh Huyền
  • 1853