EVNHCMC phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018"

Ngày 07/5/2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) và Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức cầu truyền hình “Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018”. Tham dự tại các điểm cầu là tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” của Ban chỉ đạo Tháng an toàn vệ sinh lao động Trung ương, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 – tháng 5/2018, Tổng công ty sẽ tập trung nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động tại các đơn vị thành viên, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Trong buổi Lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã nhắc lại chủ đề của Thành phố đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đó là “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Đồng thời, nhấn mạnh các mục tiêu của Tháng hành động gồm: Thúc đẩy hành động, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, PCCN của người sử dụng lao động, người lao động; Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của Luật ATVSLĐ, các yêu cầu chỉ đạo trong công tác ATVSLĐ, việc cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và công đoàn các cấp trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng công ty.

Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty, ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phổ biến một số hoạt động trọng tâm của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; công bố tiêu chí khen thưởng, yêu cầu phát hiện và chăm lo kịp thời các gương sáng điển hình thực hiện tốt các nội dung công tác cũng như tích cực tuyên truyền ATVSLĐ tới CNVC - LĐ trong đơn vị.

Lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể người lao động tham gia Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động một cách thiết thực, hiệu quả, tích cực, để Tháng hành động vừa có chiều sâu, vừa có sức lan tỏa cao, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công tác ATVSLĐ nói riêng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 nói chung của Tổng công ty.