EVNHCMC: 13 CBCNV được công nhận chuyên gia

Ngày 01/03/2018, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã trao các quyết định công nhận chuyên gia cho 13 công nhân, chuyên viên, kỹ sư của Tổng công ty. Đây là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đo đếm điện năng từ xa, đo đếm điện năng thông minh (AMR/AMI); lưới điện thông minh (Smart Grid, Smart Grid/CNTT); quản lý dự án và quản lý nguồn nhân lực.

Việc công nhận chuyên gia, công nhân lành nghề là một trong những chiến lược phát triển nguồn nhân lực của EVNHCMC. Nguồn ảnh: EVNHCMC

Việc công nhận chuyên gia, công nhân lành nghề là một trong những chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Điện lực TP HCM, một mặt khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, mặt khác sẽ hình thành đội ngũ công nhân lành nghề và chuyên gia giỏi để tham gia và chủ trì các dự án lớn, cũng như trở thành lực lượng đào tạo nội bộ cho các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Để được công nhận là chuyên gia, các cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ; phải trải qua các lớp bồi huấn về nghiệp vụ sư phạm; có các nghiên cứu khoa học, có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, có kỹ năng trình bày và truyền đạt, chứng chỉ chuyên môn, báo cáo chuyên đề có tính mới và ứng dụng thực tiễn.

Trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm được công nhận, các chuyên gia phải đảm bảo sẽ chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty trở lên; tham gia biên soạn ít nhất 1 tài liệu, giáo trình hoặc giảng dạy ít nhất 1 lớp nâng cao trình độ chuyên môn; phải tham gia biên soạn quy chế, quy định, có sáng kiến, cải cách thủ tục hành chính được công nhận và áp dụng vào thực tiễn.


  • 01/03/2018 03:07
  • Phương Mai
  • 1938