EVNGENCO1 triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội

Trong tháng 8, EVNGENCO1 cùng các đơn vị đã tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa...

Tổng công ty Phát điện 1 - EVNGENCO1 vừa có thông tin tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8-2022.

Theo đó, trong tháng 8, các đơn vị thuộc EVNGENCO1 thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tần suất nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty tiếp tục duy trì tốt. Mặc dù giá than tiếp tục ở mức cao nhưng công tác cung ứng than vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất, hầu hết các nhà máy nhiệt điện của tổng công ty luôn đạt mức dự trữ than tối thiểu, đảm bảo an toàn cho vận hành.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 8 là 2,69 tỉ kWh, đạt 132,5% kế hoạch được giao; lũy kế 8 tháng, EVNGENCO1 sản xuất 20,99 tỉ kWh, đạt 69,8% kế hoạch năm 2022. Các nhà máy điện đều vượt sản lượng điện được giao trong tháng (trừ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 không được huy động).

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 8, khối lượng thực hiện ĐTXD của EVNGENCO1 đạt 79,5% và giá trị giải ngân đạt 80,2% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).

Công tác chuyển đổi số được EVNGENCO1 tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung trong các lĩnh vực tạo nền tảng số, quản trị, sản xuất, ĐTXD, tài chính kế toán… Trong tháng 8, Tổng công ty đã tổ chức thành công Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet, thu hút đông đảo CBCNV và tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực.

Công ty thủy điện Bản Vẽ, thuộc EVNGENCO1 trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Đối với công tác đảm bảo vận hành an toàn nhà máy điện trong mùa mưa bão, EVNGENCO1 đã chỉ đạo và cùng các đơn vị chủ động trong công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng trực theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình mưa bão. Nhờ đó, EVNGENCO1 không có thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra, đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Trong tháng 8, EVNGENCO1 cùng các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trao tặng nhiều bộ máy tính cho các trường học tại địa phương nơi đơn vị hoạt động. Chương trình thả cá giống xuống lòng hồ tiếp tục được các đơn vị thủy điện triển khai, góp phần bổ sung, tái tạo, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa, đồng thời góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tháng 9-2022, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là sản xuất hơn 2,6 tỉ kWh, trên cơ sở tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện với các nhà máy nhiệt điện và vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thuỷ điện. EVNGENCO1 cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các giải pháp để vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ cho người dân khu vực hạ du.

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Hoạt động SXKD - ĐTXD của Tổng công ty sẽ thực hiện phù hợp với chủ đề năm của Tập đoàn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.

Link gốc