EVN trao đổi trực tuyến với USAID về vấn đề bình đẳng giới

Ngày 9/6, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về Chương trình đào tạo Gender Equity Executive Leadership - chương trình đào tạo nhân sự cấp cao, cấp trung triển khai các kế hoạch về bình đẳng giới. Buổi làm việc diễn ra dưới hình thức họp trực tuyến do sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19.

Gender Equity Executive Leadership là chương trình đào tạo cấp chứng chỉ được thiết kế riêng, giúp các nhà quản lý cấp cao, cấp trung có những sáng kiến, phương thức đưa công tác bình đẳng giới tại doanh nghiệp phát triển tốt hơn. 

Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) làm việc trực tuyến với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về chương trình đào tạo Gender Equity Executive Leadership.

Chương trình do USAID kết hợp với Công ty Tetra Tech (có trụ sở tại Pasadena, California) tổ chức. Dự kiến, chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong khoảng 12 tháng với 2 học phần được đào tạo tập trung trực tiếp (mỗi đợt 05 ngày) tại Trường Đại học Georgetown McDonough, Thủ đô Washington, Hoa Kỳ và 5 học phần được đào tạo trực tuyến hàng tháng. USAID sẽ hỗ trợ cho 04 cán bộ lãnh đạo cấp cao và cấp trung của EVN tham dự khóa đào tạo.

Thông qua các chương trình hỗ trợ, USAID mong muốn thúc đẩy sự công nhận vai trò, những mối quan tâm và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch, giúp phụ nữ phát triển kỹ năng lãnh đạo, điều hướng những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt với các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.

Chia sẻ về việc đề xuất ứng viên tham dự khóa đào tạo, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, EVN dự kiến sẽ cử 1 ứng cử viên nam là cán bộ Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn; 3 ứng cử viên nữ đến từ khối truyền tải và khối phân phối điện tham dự khóa đào tạo lần này. Đây là những ứng cử viên được lựa chọn dựa trên kết quả thực hiện các chương trình hành động về bình đẳng giới tại EVN trong 5 năm gần đây.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng mong muốn chương trình hợp tác sẽ là nền tảng để EVN tìm hiểu những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất về bình đẳng giới trong ngành năng lượng, cũng như tiến gần hơn tới mục tiêu tăng tỷ lệ nữ CBCNV EVN thăng tiến lên cấp quản lý từ 12,7% vào năm 2015 lên 14,5% vào năm 2020.

Bên cạnh đó, bằng việc tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, học tập kinh nghiệm thành công từ quốc tế, EVN sẽ tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ nữ phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ trong công việc, đặc biệt là các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đáp ứng mục tiêu chiến lược của EVN.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là một đơn vị thuộc chính phủ Liên bang Hoa Kỳ do Tổng thống John F. Kennedy đứng ra thành lập năm 1961 có nhiệm vụ điều hành viện trợ dân sự cho nước ngoài, xúc tiến các chương trình ngoại viện do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.


  • 10/06/2020 09:20
  • Thanh Huyền
  • 385