EVN tổ chức tập huấn công tác y tế lao động năm 2022

Từ ngày 4/7 – 8/7/2022, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác y tế lao động năm 2022 cho 280 cán bộ đến từ các đơn vị thành viên EVN.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được triển khai theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản sửa đổi bổ sung về việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề: Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và quan trắc môi trường lao động; bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp; sơ cấp cứu tại nơi làm việc; phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại nơi làm việc; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

Đây là dịp để cán bộ làm công tác y tế của EVN học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, nâng cao các kỹ năng sơ cấp cứu khi có tai nạn và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, thông tin giáo dục tuyên truyền ATVSLĐ. Từ đó, nâng cao kiến thức và tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại các cơ sở và sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn lao động.  

 


  • 08/07/2022 09:55
  • Ngọc Trang
  • 171