EVN tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa mở lớp đào tạo, tập huấn văn hóa doanh nghiệp năm 2017 tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lớp học thứ hai trong năm được khai giảng.

Tham gia lớp học có trên 100 học viên là cán bộ nòng cốt phụ trách triển khai xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại các công ty điện lực tỉnh, thành phố, các nhà máy điện, các đơn vị phụ trợ thuộc các Tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bài giảng của chuyên gia Lê Anh Sơn thu hút sự quan tâm của các học viên.

Các học viên đã được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xây dựng mô hình tổ chức nhân sự, mô hình triển khai và thực thi văn hóa doanh nghiệp thuộc các tổ chức, Công ty, Tập đoàn đa quốc gia hướng dẫn.

Với cam kết “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, giảng viên đã tập trung vào những giá trị cốt lõi đó để xây dựng nét văn hóa doanh nghiệp riêng của ngành Điện.

Vừa học vừa thực hành, học viên đặt ra những câu hỏi để giảng viên hướng dẫn, cùng tháo gỡ những bất cập còn tồn tại trong công sở.

Khóa đào tạo đã đem lại những quan điểm tích cực trong chuẩn mực giao tiếp và xây dựng thói quen giao tiếp trong cộng đồng nói chung và trong văn hóa doanh nghiệp tại mỗi đơn vị nói riêng.


  • 05/10/2017 08:55
  • Tin và ảnh: Lê Văn Tám