EVN thí điểm chương trình phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành công văn số 1477/EVN - TCNS về chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN. Trong đó, EVN sẽ xây dựng cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Tập đoàn sẽ phát hiện, thu hút, tuyển chọn những cán bộ giỏi, có trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực tham mưu, giải quyết các vấn đề khó, phức tạp phát sinh trong thực tế, tạo nguồn cán bộ để xem xét, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong EVN, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của EVN. 

Bên cạnh đó, EVN cũng tạo động lực để CBCNV phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, học tập, tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý trong EVN, tạo cơ hội để CBCNV thể hiện bản thân.

Các chức danh trong chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN gồm các chức danh Phó Trưởng Ban và tương đương tại Cơ quan EVN. Cụ thể:

  • Đối tượng tham gia:

Đối với các đơn vị trực thuộc EVN: CBCNV có chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

- Đối với Cơ quan EVN: Toàn thể CBCNV Cơ quan EVN.

  • Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên về một chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất – kinh doanh của EVN; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương trở lên; CBCNV đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ dài hạn (fulltime) tại nước ngoài bằng tiếng Anh được miễn chứng chỉ tiếng Anh. Ưu tiên CBCNV có đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ/khoa học kỹ thuật cấp có thẩm quyền xét duyệt đăng ký tham gia chương trình.   

- Tuổi đời không quá 45 tuổi. 

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Không bị kỷ luật từ Khiển trách trở lên trong vòng 05 năm qua.    

Hội đồng tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN gồm

- Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN: Tổng Giám đốc EVN

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Các Phó Tổng giám đốc EVN phụ trách lĩnh vực có liên quan đến chức danh bổ nhiệm.

- Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng: Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.

- Ủy viên: Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Cơ quan EVN/Giám đốc đơn vị trực thuộc EVN, Phó Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan EVN/Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc EVN có liên quan chức danh bổ nhiệm

Tổng Giám đốc EVN sẽ mời Thành viên Hội đồng thành viên EVN phụ trách lĩnh vực liên quan tham gia Hội đồng.

Chi tiết công văn 1477/EVN - TCNS tại đây.


  • 24/03/2020 10:00
  • Thanh Huyền
  • 736